นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดทางกฎหมายและข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้
เว็บไซต์นี้มีเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาที่มูลค่าจำนวนมากที่เป็นของ บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง (สกูซี่พิซซ่า) รวมถึงบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลและบริษัทในเครือทั่วโลกที่มีการให้บริการและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพของบริษัทฯ เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินเหล่านี้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองจากการลอกเลียนแบบและการจำลองตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศและไม่ต้องทำซ้ำหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากสกูซี่พิซซ่า

“สกูซี่พิซซ่า” มุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้ใช้อย่างถูกต้องตามจุดประสงค์ อย่างไรก็ตาม “สกูซี่พิซซ่า” และเวิลด์ไวด์เว็บ (หรือโฮสต์เว็บไซต์) อาจแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแม่นยำหรือข้อมูลที่ขาดความปลอดภัย เนื่องจากข้อผิดพลาดบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ “สกูซี่พิซซ่า” ปฏิเสธการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่จำกัดเพียงความเหมาะสมในการให้บริการในเชิงพาณิชย์เท่านั้น “สกูซี่พิซซ่า” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ (เช่น ไวรัส ข้อมูลเสียหาย หรือการระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง) โดย “สกูซี่พิซซ่า” อาจมีแก้ไขข้อมูลบริการและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชมปัจจุบันหรือผู้ที่สนใจในอนาคตทราบล่วงหน้าก่อน ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือเกี่ยวข้องกับ “สกูซี่พิซซ่า” ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ และไม่ได้รับการสนับสนุนโดยหรือร่วมกับเว็บไซต์นี้ หรือ “สกูซี่พิซซ่า” เนื่องจาก “สกูซี่พิซซ่า” ได้มีการตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อเข้าต่อลิงก์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาติเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ นั้นถือว่ามีความเสี่ยง และ “สกูซี่พิซซ่า” ไม่มีการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของลิงก์เหล่านั้น หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นั้นๆ นอกจากนี้ “สกูซี่พิซซ่า” จะยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรวมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เว็บไซต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงชื่อ บริษัท แบรนด์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “สกูซี่พิซซ่า” โดยชื่อผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนเท่านั้น และอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้องรูปภาพของบุคคลหรือสถานที่ ที่แสดงจากโครงสร้างและกราฟิกที่แสดงหรือพบในไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ หรืออาจจะใช้โดย “สกูซี่พิซซ่า” แต่ไม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหรือร่วมกับเจ้าของแบรนด์อื่นหรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนไซต์ และไม่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

ภาพกราฟิก ปุ่ม และข้อความที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ “สกูซี่พิซซ่า” ยกเว้นการใช้งานส่วนบุคคล ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไม่อนุญาติให้สามารถคัดลอก แจกจ่ายหรือทำซ้ำ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมไปถึงการถ่ายวีดีโอสำเนาบันทึกอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “สกูซี่พิซซ่า” เนื้อหา โครงสร้าง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ข้อความ และเนื้อหาเป็นกรรมสิทธิ์ และได้รับความคุ้มครองจากการคัดลอก การเลียนแบบ การสื่อสาร หรือการจำลองภายใต้กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ สื่อสาร แสดง แจกจ่าย หรือส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “สกูซี่พิซซ่า” การใช้วัสดุโครงสร้างลำดับการจัดหรือออกแบบเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือการค้าที่พบในเว็บไซต์นี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่งหรือกฎหมาย รวมถึงไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสารและกฎข้อบังคับข้อบังคับของผู้ใช้งาน

เมื่อผู้ใช้ใช้งานเว็บไซด์แห่งนี้ ผู้ใช้ไม่ได้รับการให้อนุญาตการแก้ไขหรือทำการเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์แห่งนี้

เงื่อนไขการให้บริการ
ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 240 บาท / ค่าจัดส่ง 45 บาท / ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / สั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. / โปรโมชั่นเฉพาะบริการส่งถึงบ้านเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ / ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รายการอาหาร, พื้นที่และเวลาให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / พนักงานส่งมีเงินทอนไม่เกิน 500 บาท / ภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น / ท่านที่มีอาการแพ้อาหาร กรุณาแจ้งพนักงานล่วงหน้า / กรุณาสั่งล่วงหน้า 2 ชั่วโมง กรณีสั่งอาหารตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
การยกเลิกการสั่งซื้อ
กรณีต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อ Call Center 1227 หรือส่งอีเมล์มาที่ callcenter@scoozipizza.com โปรดระบุรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์
เงื่อนไขการยกเลิกการสั่งซื้อ
คุณสามารถยกเลิกรายการก่อนจัดเตรียมอาหาร หรือสินค้าได้
นโยบายการคืนสินค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด หากอาหาร หรือสินค้า ไม่ตรงตามความต้องการ โปรดติดต่อ Call Center 1227 โดยเร็วที่สุด
เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้า
“สกูซี่พิซซ่า” จะดำเนินการจัดส่งรายการสินค้าที่ถูกต้องไปให้กับคุณ

นโยบายในการแก้ไขข้อร้องเรียน
มาตรการในการปกป้องและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ตอบแบบสอบถามที่กระทำโดยสุจริต “สกูซี่พิซซ่า” ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุผู้ร้องเรียนหรือข้อมูลหรือการเก็บรักษาการร้องเรียนได้และ ข้อมูลจะเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเท่านั้น การร้องเรียนเพียงเพื่อเข้าถึงข้อมูลเช่นบุคคลที่ได้รับข้อมูลจากการร้องเรียนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมข้อมูลและการร้องเรียนทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องเว้นเสียแต่ว่าหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน
“สกูซี่พิซซ่า” จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนทันทีและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่ได้รับเพื่อใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสม

ช่องทางในการร้องเรียน
การร้องเรียน ควรประกอบด้วย คำอธิบายเรื่องร้องเรียน พร้อมกับชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาส่งไปที่ “สกูซี่พิซซ่า” หรือผ่าน ช่องทางดังต่อไปนี้
ช่องทางที่ 1: Call Center 1227
ช่องทางที่2: อีเมล์ contactus@scoozipizza.com
ช่องทางที่3: เว็ปไซต์ www.scoozipizza.com/en/about-us/#contact-us
หากมีคำถามหรือข้อสงสัย
หากมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ Call Center 1227 ขอบคุณที่ใช้บริการของเรา
Copyright Est. 1870 SCOOZI PIZZA Corporation. All right reserved.