ตรวจสอบรายการและชำระเงิน “พิซซ่ามีทบอล พาร์เมซาน” has been added to your cart.

Half Pizza

กรุณาเลือกสินค้า

ครึ่งแรก *

กรุณาเลือกสินค้า

ครึ่งที่สอง *

กรุณาเลือกสินค้า

เลือกแป้งพิซซ่า *

ราคาสินค้า:
จำนวนตัวเลือกเพิ่มเติม:
ยอดสั่งซื้อทั้งหมด: