เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 240 บาท
  • ค่าจัดส่ง 45 บาท
  • ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • สั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 21:00 น.
  • โปรโมชั่นเฉพาะบริการส่งถึงบ้านเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รายการอาหาร, พื้นที่และเวลาให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • พนักงานส่งมีเงินทอนไม่เกิน 500 บาท
  • ภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • ท่านที่มีอาการแพ้อาหาร กรุณาแจ้งพนักงานล่วงหน้า
  • กรุณาสั่งล่วงหน้า 2 ชั่วโมง กรณีสั่งอาหารตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป